Skryta_lampa_vind

”HAPPY WASTE”.  Spillmaterial från Kasthall.
Foto Lennart Sjöberg